Podvrtávanie ciest – kebag.sk

Prevrtávanie ciest 0,80 do 250 mm.
Vŕtanie ciest, podrtávanie ciest.